Analiza
strategiczna UX/UI

Prowadzimy szereg działań badawczo-projektowychukierunkowanych na tworzenie lub rozwój strony internetowej

Opracowanie optymalnej strategii rozwoju strony internetowej

Chcemy, aby proponowane przez nas rozwiązania wymiernie wspierały naszych Klientów. Rozumiemy, że design i technologia są funkcjami biznesu (nie odwrotnie), dlatego bardziej ufamy realnym danym (nawet tym niewygodnym) niż czystej intuicji. Nie ma nic gorszego niż inwestowanie w projekty oparte na złych założeniach, dlatego mamy w zanadrzu narzędzia, które pomagają wypracowywać strategie niezbędne do zbudowania działającego rozwiązania. Efektem tego procesu jest rozbudowany e-book ze strategicznym planem budowy i funkcjonowania strony internetowej (który można wdrażać z nami bądź z zewnętrznym wykonawcą).

 • Warsztat projektowy
  • Indywidualnie dopasowany warsztat w siedzibie Klienta (na terenie całej Polski), na którym wspólnie określamy cel strony, propozycję wartości produktu lub usługi którą oferuje, generujemy różne rozwiązania i tworzymy ogólną ścieżkę przepływu klienta (Customer Journey Map).
 • Audyt ekspercki
  • Analiza w formie Raportu obecnej strony oparta o 10 heurystyk Nielsena, trendy panujące w sieci, kontekst SEO, usability, accesibility itp. której celem jest określenie elementów które warto kontynuować oraz które lepiej zmienić. Dodatkowo zostaje wykonana analiza porównawcza rozwiązań konkurencji.
 • Desk Research
  • Innymi słowy analiza danych zastanych, czyli szukamy dostępnych badań które mogą adresować pytania i problemy klienta i na bazie tego tworzymy raport.
 • Badania ilościowe
  • Pracujemy nad zebranymi danymi statystycznymi z Google Analitycs i HotJar (tzw. Heat Maps). Pozwala nam to zidentyfikować wzorce zachowań użytkowników na stronie i stanowi punkt odniesienia do rozwiązań generowanych podczas warsztatu projektowego oraz audytu eksperckiego. Wnioski z przeprowadzonych badań ilościowych przedstawiamy w trakcie trwania warsztatu projektowego lub w ramach Raportu.
 • Badania jakościowe
  • Pracujemy nad zbieraniem wartościowych danych, które pozwolą na zaprojektowanie rozwiązań dopasowanych do klienta, ale również pomogą zwalidować w rzeczywistym środowisku klientów wszystkie założenia i pomysły, które zrodziły się na etapie warsztatu projektowego i audytu eksperckiego. Wyniki badań jakościowych poza weryfikacją założeń strategii projektowej, dają również ogromną wartość biznesową dla Klienta.

   Wiedza zebrana podczas testów lub wywiadów może zostać wykorzystana również w innych obszarach (takich jak np. sprzedaż, konstrukcja ofert, nowe produkty itp.) działania firmy.

   Badania jakościowe można przeprowadzić co najmniej na dwa sposoby:
   • w formie wywiadów pogłębionych (czas trwania jednego wywiadu ok 1 h / na żywo lub telefonicznie / wywiad w oparciu o scenariusz z min. 5 osobami)
   • w formie testów online (czas trwania testu ok 2 min / min. kilkadziesiąt osób)
 • Proto-persony / Persony
  • Proto-persona to taka persona której koncepcję/wyobrażenie opracowujemy wspólnie z Klientem na bazie jego subiektywnych doświadczeń i służy jako hipoteza. Natomiast persona oparta jest o wyniki badań ilościowych i jakościowych.

Przeprowadzenie analizy strategicznej zawiera całościowe podejście do problemu, zebranie niezbędnych informacji i na ich podstawie zaproponowanie kierunku działań wraz z opracowaniem wstępnej mapy, struktury strony oraz jej logiki. Etap ten jest podstawą dla następnych procesów projektowych, tj. opracowania designu nowej strony oraz programowania frontend/backend.

03

Desk Research

Analiza dostępnych danychi raportów, które mogą pomócrozwiązać problemy projektowe.

02

Audyt ekspercki

Obszerny raport na temat strony oparty o 10 heurystyk Nielsena,kontekst SEO, usability i accesibility oraz benchmarking.

01

Warsztat projektowy

Indywidualnie zaprojektowany warsztat, na którym definiujemycele i procesujemy kluczoweinformacje o projekcie.

06

Proto-persony

Modelowanie person na podstawiebadań lub wnioskówi doświadczeń biznesu.

05

Badania ilościowe

Wyciągniecie wnioskówi rekomendacji na podstawiedanych z internetowychnarzędzi analitycznych.

04

Badania jakościowe

Ankiety i wywiady pogłębioneprowadzone w taki sposób,aby dały odpowiedź na kluczowepytania biznesowe projektu.

Usiądź wygodnie i zobacz nasze portfolio

Do naszej pracy podchodzimy z nieskrywaną pasją. Zapraszamy do obejrzenia naszych ostatnich realizacji.