Audyt UX – analiza i badanie użyteczności - Codeq
bg-mobile
bg-desk

Audyt UX – analiza i badanie użyteczności

Celem Audytu UX jest zidentyfikowanie obszarów, w których UX może być poprawiony, oraz rozpoznanie problemów, które mogą wpływać na satysfakcję użytkowników. Na podstawie zebranych danych i analizy, możemy zaproponować konkretne rozwiązania, takie jak zmiany w układzie strony, czy usprawnienia nawigacji.

Czym jest audyt UX?

Audyt UX to proces oceny i analizy doświadczenia użytkownika (UX) w celu identyfikacji mocnych stron, słabości, możliwości i zagrożeń związanych z UX w danym produkcie, stronie internetowej lub aplikacji. Jest to ważne narzędzie, które pomaga w doskonaleniu interakcji i usług, aby zapewnić użytkownikom jak najlepsze doświadczenie.

Zwiększenie konwersji

Poprzez analizę zachowań użytkowników i optymalizację ścieżek konwersji, audyt UX może przyczynić się do zwiększenia liczby realizowanych celów, takich jak zakupy, rejestracje czy pobrania plików.

Poprawa satysfakcji użytkowników

Audyt UX pozwala na zidentyfikowanie problemów związanych z użytecznością strony lub aplikacji. Dzięki temu, można wprowadzić poprawki, które zwiększą satysfakcję użytkowników i sprawią, że będą chętniej korzystać z oferowanych usług.

Oszczędność czasu i pieniędzy

Inwestycja w audyt UX na wczesnym etapie projektu pozwala uniknąć kosztownych poprawek w przyszłości. Zidentyfikowanie i rozwiązanie problemów na etapie projektowania jest zdecydowanie tańsze niż wprowadzanie zmian po wdrożeniu.

Zwiększenie zaangażowania użytkowników

Dobre doświadczenia użytkownika prowadzą do większego zaangażowania, co przekłada się na dłuższy czas spędzony na stronie i większą ilość interakcji.

Budowanie pozytywnego wizerunku marki

Strona lub aplikacja, która jest łatwa w obsłudze i dostarcza pozytywnych doświadczeń, buduje pozytywny wizerunek marki w oczach użytkowników. To z kolei przekłada się na lojalność klientów i większą skłonność do polecania marki innym.

Case Study

Supersonic Food – Food of the Future. Sklep ze zdrową żywnością

Nasza współpraca z SUPERSONIC Food rozpoczęła się od optymalizacji technicznej sklepu, a po kilku miesiącach przerodziła się w pełną opiekę technologiczną nad serwisem e-commerce. Dzięki naszej współpracy z SUPERSONIC Food udało nam się osiągnąć znaczące rezultaty, które przyczyniły się do wzrostu sprzedaży i poprawy użytkowania strony.

Polecam współpracę z Codeq wszystkim przedsiębiorcom poszukującym oddanego i sprawdzonego partnera w dziedzinie e-commerce. Ich holistyczne podejście do rozwoju e-commerce, utrzymania i zabezpieczeń było kluczowe dla sukcesu naszego sklepu internetowego.

Chris Kozak Founder @ SuperSonic Food

Ekspercki audyt UX – dlaczego warto współpracować z Codeq?

Ekspercki audyt UX to proces, wm specjaliści analizują interfejs użytkownika (UI) strony internetowej lub aplikacji, aby ocenić jej użyteczność i zaproponować usprawnienia. Współpraca z Codeq w zakresie audytu UX ma wiele korzyści.

Po pierwsze, Codeq posiada doświadczenie i wiedzę w dziedzinie projektowania interfejsu użytkownika i użyteczności. Ich eksperci są wyszkoleni w analizie UI i mają wiedzę na temat najnowszych trendów i najlepszych praktyk w tej dziedzinie. Dzięki temu mogą dokładnie ocenić interfejs użytkownika i zidentyfikować obszary do poprawy.

Po drugie, Codeq wykorzystuje metody badawcze i narzędzia, które umożliwiają im zbieranie danych na temat zachowań użytkowników i ich oczekiwań. Dzięki temu audyt UX jest oparty na rzeczywistych informacjach, a nie tylko na subiektywnych opinii. To pozwala na bardziej obiektywną ocenę i dostarcza konkretnych wskazówek dotyczących poprawy użyteczności.

Po trzecie, współpraca z Codeq w zakresie audytu UX może przynieść korzyści zarówno dla użytkowników, jak i dla przedsiębiorstwa. Poprawa użyteczności interfejsu użytkownika może zwiększyć zadowolenie użytkowników, skrócić czas potrzebny na wykonanie zadań, zwiększyć konwersję i poprawić ogólną efektywność strony internetowej lub aplikacji.

W Codeq dostarczamy szczegółowy raport z wynikami audytu UX, który zawiera konkretną listę zaleceń dotyczących poprawy interfejsu użytkownika. Raport ten może być wykorzystany jako podstawa do wprowadzenia zmian i usprawnień, aby zapewnić lepsze doświadczenia użytkownikom.

Kiedy przeprowadzić audyt user experience (UX)?

Audyt user experience (UX) można przeprowadć w różnych moment w cyklu życia strony internetowej lub aplikacji. Oto kilka sytuacji, w których warto rozważyć przeprowadzenie audytu UX:

Przed rozpoczęciem projektu

Przed rozpoczęciem projektowania strony internetowej lub aplikacji, audyt UX może pomóc w zrozumieniu potrzeb i oczekiwań użytkowników. Może dostarczyć informacji, które będą podstawą do opracowania skutecznego planu projektowego.

Po zakończeniu projektu

Po zakończeniu projektu strony internetowej lub aplikacji, audyt UX może pomóc w ocenie, czy interfejs użytkownika spełnia oczekiwania użytkowników i czy jest intuicyjny w użyciu. Może również zidentyfikować obszary do poprawy i usprawnień.

Po wprowadzeniu większych zmian

Jeśli wprowadzono większe zmiany w interfejsie użytkownika, audyt UX może pomóc w ocenie, jak te zmiany wpływają na użyteczność i doświadczenie użytkownika. Może dostarczyć informacji zwrotnych na temat skuteczności wprowadzonych zmian i zidentyfikować ewentualne problemy.

Po otrzymaniu negatywnych opinii użytkowników

Jeśli otrzymujesz negatywne opinie od użytkowników na temat użyteczności strony internetowej lub aplikacji, audyt UX może pomóc w zidentyfikowaniu konkretnych problemów i zaproponowaniu rozwiązań. Może dostarczyć obiektywnych informacji na temat tego, co należy poprawić, aby zwiększyć zadowolenie użytkowników.

Przed wprowadzeniem nowych funkcji

Przed wprowadzeniem nowych funkcji do strony internetowej lub aplikacji, audyt UX może pomóc w ocenie, jak te funkcje wpłyną na użyteczność i doświadczenie użytkownika. Może dostarczyć informacji zwrotnych na temat tego, czy nowe funkcje są intuicyjne w użyciu i czy są zgodne z oczekiwaniami użytkowników.

Ile kosztuje audyt UX?

Koszty audytu uzależnione są od jego skali. Podczas wstępnej rozmowy z klientem ustalamy optymalny zakres badania i estymujemy jego koszt na podstawie ilości godzin pracy eksperta lub ekspertów. Wycena waha się od kilkunastu do kilkudziesięciu godzin pracy specjalisty.

Zyskaj lepszą perspektywę na logikę swojego biznesu

Właściwa organizacja treści i wygodna nawigacja wspomaga użytkowników w realizacji zadań w naszym serwisie. Zbuduj z nami stronę opartą.

Discovery

Podczas fazy Discovery, zbieramy wszystkie niezbędne dane, które pozwalają nam podejmować świadome decyzje w kolejnych etapach projektu. Rezultatem tego kroku, jest przejrzysta Roadmapa i Backlog produktu.

Design

Faza projektowania polega na wizualizowaniu wcześniej wypracowanej koncepcji. Na tym etapie opracowywana jest architektura informacji, a produkt cyfrowy nabiera unikalnego charakteru i specyficznego stylu wizualnego.

Development

Faza developmentu to okres przepisywania projektu wizualnego na język technologii. Na tym etapie dobieramy odpowiednie rozwiązania, a także intensywnie testujemy produkt.

Support

Wdrożenie produktu cyfrowego to dopiero początek przygody. Naszym klientom oferujemy wsparcie przy utrzymaniu i rozwoju produktu. Pomagamy także w realizacji celów biznesowych poprzez wsparcie UX.

To co wyróżnia firmę Codeq to wsłuchiwanie się w potrzeby klienta, szeroka wiedza specjalistyczna oraz elastyczne podejście podczas wykonywania strony internetowej. Nasze prośby i komentarze były zawsze cierpliwie wysłuchane i wzięte pod uwagę. W wielu sytuacjach Codeq był w stanie zaproponować, w którym kierunku podążyć, a czego unikać. Wiedzieliśmy, że ta wiedza jest poparta ich szerokim doświadczeniem. Zdecydowanie polecam współpracę z firmą Codeq.

łukasz kluj
Łukasz Kluj Head of Marketing @ Ceri

Z czego składa się audyt UX? Elementy badania użyteczności

Audyt UX składa się z różnych elementów badania użyteczności, które mają na celu ocenę i poprawę doświadczenia użytkownika na stronie internetowej lub w aplikacji. Oto niektóre z głównych elementów badania użyteczności, które mogą być uwzględnione w audycie UX:

  1. Analiza konkurencji: Badanie innych stron internetowych lub aplikacji w tej samej branży w celu zrozumienia najlepszych praktyk i identyfikacji obszarów do poprawy.
  2. Analiza celów użytkowników: Zrozumienie, jakie cele mają użytkownicy podczas korzystania z witryny lub aplikacji, aby dostosować projekt do ich potrzeb.
  3. Testy użyteczności: Przeprowadzanie testów z prawdziwymi użytkownikami, aby ocenić, jak dobrze funkcjonuje interfejs użytkownika i jak łatwo użytkownicy mogą wykonywać określone zadania.
  4. Analiza nawigacji: Ocena struktury nawigacji i układu stron w celu zapewnienia, że użytkownicy mogą łatwo znaleźć potrzebne informacje.
  5. Ocena dostępności: Sprawdzenie, czy strona internetowa lub aplikacja spełnia standardy dostępności, takie jak czytelność dla osób z niepełnosprawnościami.
  6. Analiza wydajności: Ocena szybkości ładowania strony, czasu reakcji i ogólnej wydajności, aby zapewnić, że użytkownicy nie napotykają opóźnień ani problemów technicznych.
  7. Analiza treści: Ocena jakości i przydatności treści na stronie internetowej lub w aplikacji, aby upewnić się, że są one zrozumiałe i pomocne dla użytkowników.
  8. Analiza interakcji: Ocena interakcji użytkownika z interfejsem, w tym zrozumienie, jak użytkownicy korzystają z różnych funkcji i czy są one intuicyjne i łatwe do użycia.
  9. Raportowanie i rekomendacje: Przygotowanie raportu zawierającego wyniki analizy i rekomendacje dotyczące poprawy doświadczenia użytkownika.

Dlaczego warto przeprowadzić audyt UX?

Przeprowadzenie audytu UX (User Experience) ma wiele korzyści dla firmy. Audyt UX polega na ocenie i analizie doświadczenia użytkownika podczas interakcji z produktem, stroną internetową lub aplikacją. Oto dlaczego warto przeprowadzić audyt UX:

Identyfikacja problemów

Audyt UX pozwala na identyfikację problemów, z którymi użytkownicy mogą się spotykać podczas korzystania z produktu lub usługi. Może to obejmować trudności w nawigacji, nieintuicyjne interfejsy, długie czasy ładowania lub inne czynniki, które mogą negatywnie wpływać na doświadczenie użytkownika. Identifikacja tych problemów pozwala na wprowadzenie odpowiednich poprawek i usprawnień.

Poprawa satysfakcji użytkowników

Audyt UX pomaga zrozumieć, jak użytkownicy odbierają produkt lub usługę. Dzięki temu można dostosować interfejs, funkcjonalności i procesy tak, aby lepiej odpowiadały oczekiwaniom i potrzebom użytkowników. Poprawa satysfakcji użytkowników prowadzi do większej lojalności, powtarzalnych transakcji i pozytywnych opinii.

Zwiększenie konwersji

Audyt UX może pomóc w identyfikacji przeszkód, które mogą wpływać na konwersję, czyli zamianę odwiedzających na klientów. Poprawienie interfejsu, uproszczenie procesów i zwiększenie użyteczności może przyczynić się do zwiększenia konwersji i generowania większych zysków.

Konkurencyjność na rynku

Przeprowadzenie audytu UX pozwala porównać swoje rozwiązania z konkurencją. Można zidentyfikować mocne strony konkurencji i na ich podstawie wprowadzić ulepszenia, które pozwolą wyróżnić się na rynku. Dzięki temu firma może zyskać przewagę konkurencyjną i zdobyć większą część rynku.

Optymalizacja kosztów

Audyt UX pozwala zidentyfikować obszary, w których można zoptymalizować koszty. Poprawienie użyteczności i eliminacja problemów może zmniejszyć liczbę zgłoszeń do obsługi klienta, skrócić czas obsługi i zmniejszyć koszty związane z naprawą błędów.

Podsumowując, przeprowadzenie audytu UX przynosi wiele korzyści dla firmy, takich jak identyfikacja problemów, poprawa satysfakcji użytkowników, zwiększenie konwersji, konkurencyjność na rynku i optymalizacja kosztów. Jest to ważny krok w doskonaleniu produktów i usług, które są dostarczane użytkownikom.

Jak przebiega audyt UX strony internetowej lub aplikacji?

Audyt UX strony internetowej lub aplikacji przebiega zazwyczaj w kilku etapach. Oto ogólny opis procesu:

Zbieranie informacji

Na początku audytu UX zbiera się informacje na temat strony internetowej lub aplikacji, takie jak cele biznesowe, grupy docelowe, istniejące dane analityczne, analiza konkurencji itp.

Analiza użytkowników

Następnie przeprowadza się analizę użytkowników, aby zrozumieć, jakie są ich potrzeby, cele, oczekiwania i preferencje dotyczące interakcji z produktem.

Ocena użyteczności

Kolejnym krokiem jest ocena użyteczności, która polega na identyfikacji problemów z interfejsem użytkownika, takich jak trudności w nawigacji, nieintuicyjne elementy, zbyt długie czasy ładowania itp.

Testy użytkownika

Często przeprowadza się testy użytkownika, aby uzyskać bezpośrednie opinie i reakcje użytkowników na stronę internetową lub aplikację. Testy te mogą obejmować zadania do wykonania, obserwację zachowań użytkowników i zbieranie ich opinii.

Analiza wyników

Po zebraniu wszystkich danych przystępuje się do analizy wyników. W tym etapie identyfikuje się najważniejsze problemy i wyzwania, które należy rozwiązać w celu poprawy UX.

Rekomendacje i plan działania

Na podstawie analizy wyników audytu UX tworzy się rekomendacje i plan działania. Zawierają one konkretne sugestie dotyczące poprawy interfejsu użytkownika, nawigacji, treści, wydajności itp.

Audyt użyteczności strony internetowej lub aplikacji od Codeq

Audyt użyteczności strony internetowej lub aplikacji to proces oceny i analizy, który ma na celu zidentyfikowanie i poprawę wszelkich problemów związanych z użytecznością interfejsu użytkownika.

W ramach audytu użyteczności, eksperci Codeq przeprowadzą szczegółową analizę interfejsu użytkownika, w tym nawigacji, układu strony, formularzy, ikon, przycisków i innych elementów. Zwrócą uwagę na aspekty takie jak czytelność, łatwość nawigacji, zgodność z zasadami projektowania interakcji, a także ogólne wrażenia użytkownika.

Efektem audytu jest szczegółowy raport zawierający informacje na temat znalezionych problemów i rekomendacji ich poprawy. Raport może zawierać sugestie dotyczące zmian w układzie strony, kolorystyce, czcionkach, ikonach, a także sugestie dotyczące usprawnienia procesów interakcji użytkownika.

Narzędzia, które stosujemy w pracy

Google Analytics 4
HotJar
Attention Insights
Lyssna
Notion
Figma

Korzyści ze współpracy z Codeq

12 miesięczna gwarancja

Jakość pracy to nie tylko puste słowa. Gwarancja da Ci pewność, że nasze rozwiązanie będzie wolne od wad.

Doświadczony i zgrany zespół projektowy

Zatrudniamy wykwalifikowanych specjalistów z doświadczeniem w pracy dla polskich jak i zagranicznych klientów. Zapewniamy najwyższą jakość prowadzenia projektu, kodu oraz efektywną komunikację.

Efektywne zarządzanie projektem

Dopracowany i przetestowany proces zarządzania projektem oraz opieka Project Managera, gwarantują nieprzerwany dostęp do statusu realizowanych przez nas prac.

Umowa i przekazanie majątkowych praw autorskich

Każdy realizowany przez nas projekt jest zabezpieczony umową, która w prosty i przejrzysty sposób reguluje m.in. kwestie związane z przeniesieniem praw autorskich projektu na rzecz klienta.

Skonsultuj swój pomysł z ludźmi od IT

5.0

Niezobowiązująca konsultacja z ekspertem – pełne zaangażowanie i pomoc podczas rozmowy

Analiza wyzwań i problemów Twojego biznesu online

Rekomendacje dobrych praktyk z zakresu UX Designu i Developmentu

Kompleksowy plan wdrożenia pomysłu od początku do końca

pk
td
gp

Skontaktuj się z nami

Wypełnij formularz lub napisz na biuro@codeq.pl