Desk research – analiza danych i badania dla biznesu | Codeq
bg-mobile
bg-desk

Desk research – analiza danych i badania dla biznesu

Badanie Desk Research polega na analizie istniejących źródeł informacji, takich jak raporty, artykuły naukowe, dane statystyczne, badania rynku itp. Badanie Desk Research pozwala na zdobycie wiedzy na temat aktualnych trendów, analizę konkurencji, identyfikację potencjalnych zagrożeń i możliwości oraz lepsze zrozumienie kontekstu, w którym będzie prowadzony dalszy proces projektowania.

Co to jest desk research? Czym jest analiza danych zastanych?

Desk research – nazywany badaniami wtórnymi lub analizą danych zastanych. Jest to metoda badawcza, która polega na analizie już dostępnych danych, raportów, artykułów naukowych, statystyk, badań rynkowych i innych materiałów. Celem desk research jest zgromadzenie wiedzy na temat danego zagadnienia lub problemu, wykorzystując dostępne już informacje.

Pogłębienie wiedzy na temat rynku

Umożliwia zdobycie wiedzy na temat aktualnych trendów, preferencji klientów, konkurencji i innych czynników rynkowych. Dzięki temu można lepiej zrozumieć potrzeby i oczekiwania klientów oraz dostosować produkt do ich wymagań.

Lepsza identyfikacja konkurencji

Pozwala na zidentyfikowanie konkurencyjnych produktów i usług na rynku. Dzięki temu można ocenić, jakie są unikalne cechy i wartości dodane oferowane przez konkurencję oraz jak można się wyróżnić i konkurować skutecznie.

Analiza potencjalnych klientów

Umożliwia zidentyfikowanie grup docelowych i segmentów rynku, które mogą być zainteresowane produktem cyfrowym. Dzięki temu można skoncentrować się na odpowiednich grupach klientów i dostosować strategię marketingową do ich potrzeb.

Ocena istniejących rozwiązań

Pozwala na analizę istniejących rozwiązań na rynku, zarówno konkurencyjnych, jak i niekonkurencyjnych. Dzięki temu można ocenić, co już istnieje na rynku i jak można wprowadzić innowacje lub ulepszenia do produktu cyfrowego.

Oszczędność czasu i kosztów

Pozwala na zdobycie informacji i wiedzy bez konieczności przeprowadzania kosztownych i czasochłonnych badań terenowych. Dzięki temu można zaoszczędzić czas i pieniądze, a jednocześnie uzyskać cenne dane do procesu tworzenia produktu cyfrowego.

Case Study

Supersonic Food – Food of the Future. Sklep ze zdrową żywnością

Nasza współpraca z SUPERSONIC Food rozpoczęła się od optymalizacji technicznej sklepu, a po kilku miesiącach przerodziła się w pełną opiekę technologiczną nad serwisem e-commerce. Dzięki naszej współpracy z SUPERSONIC Food udało nam się osiągnąć znaczące rezultaty, które przyczyniły się do wzrostu sprzedaży i poprawy użytkowania strony.

Polecam współpracę z Codeq wszystkim przedsiębiorcom poszukującym oddanego i sprawdzonego partnera w dziedzinie e-commerce. Ich holistyczne podejście do rozwoju e-commerce, utrzymania i zabezpieczeń było kluczowe dla sukcesu naszego sklepu internetowego.

Chris Kozak Founder @ SuperSonic Food

Jak wykorzystać desk research do celów projektowych?

Desk research to metoda badawcza polegająca na gromadzeniu informacji z różnych źródeł dostępnych publicznie, takich jak raporty, artykuły, statystyki, czy bazy danych. Jest bardzo przydatna w celach projektowych, ponieważ umożliwia zdobycie wiedzy na temat danego obszaru, branży, konkurencji lub problemu, bez konieczności przeprowadzania własnych badań terenowych.

Przykładem może być badanie rynku dla klienta, który chce wprowadzić nowy produkt na rynek. Przeprowadzamy badania wtórne, aby dowiedzieć się o konkurencji, preferencjach klientów, trendach rynkowych i innych czynnikach, które mogą mieć wpływ na sukces produktu. Na podstawie zebranych informacji możemy dostarczyć klientowi informacje, które pomogą mu podjąć odpowiednie decyzje biznesowe.

Korzystanie z wtórnych źródeł danych alternatywą dla własnych badań terenowych

Korzystanie z wtórnych źródeł danych jest alternatywą dla przeprowadzania własnych badań terenowych. Wtórne źródła danych to informacje, które zostały już zebrane i udostępnione przez innych badaczy, organizacje, instytucje lub inne źródła. Mogą to być raporty, artykuły naukowe, dane statystyczne, mapy, zdjęcia, nagrania audio lub wideo, i wiele innych.

Korzystanie z wtórnych źródeł danych ma wiele zalet. Po pierwsze, jest to zazwyczaj tańsze i szybsze niż przeprowadzanie własnych badań terenowych. Nie trzeba angażować zasobów finansowych i ludzkich do zbierania danych na własną rękę. Po drugie, wtórne źródła danych mogą być bardziej kompleksowe i obejmować większy obszar lub większą liczbę przypadków niż badania terenowe, które są ograniczone czasowo i przestrzennie. Po trzecie, korzystanie z wtórnych źródeł danych może być bardziej bezpieczne i wygodne, zwłaszcza w przypadku badań, które wymagają dostępu do trudno dostępnych lub niebezpiecznych miejsc.

Jednak istnieją również pewne ograniczenia korzystania z wtórnych źródeł danych. Po pierwsze, nie zawsze można znaleźć odpowiednie dane, które spełniają konkretne wymagania badawcze. Niektóre informacje mogą być nieaktualne, niekompletne lub nieodpowiednie dla konkretnego kontekstu badawczego. Po drugie, istnieje ryzyko błędów lub nieścisłości w wtórnych źródłach danych, które mogą wpływać na wiarygodność i dokładność wyników badania.

Podsumowując, korzystanie z wtórnych źródeł danych może być wartościową alternatywą dla własnych badań terenowych, ale należy dokładnie ocenić ich dostępność, jakość i odpowiedniość do konkretnego badania. W przypadku wątpliwości zawsze warto skonsultować się z ekspertem lub przeprowadzić własne badania terenowe, aby uzyskać bardziej precyzyjne i wiarygodne wyniki.

Desk research w Codeq – jak przeprowadzamy badania wtórne?

Określenie celu badania

Pierwszym krokiem jest jasne zdefiniowanie celu badania. Czy chodzi o zdobycie informacji na temat konkurencji, trendów rynkowych, preferencji klientów czy czegoś innego? Ważne jest, aby mieć wyraźny cel, który będzie prowadził nas przez cały proces badawczy.

Określenie pytań badawczych

Następnie formułujemy pytania, na które chcemy znaleźć odpowiedzi. Pytania powinny być konkretne i precyzyjne, aby skupić się na najważniejszych aspektach badania.

Zidentyfikowanie dostępnych źródeł

Przechodzimy do identyfikacji i wyboru odpowiednich źródeł informacji. Mogą to być raporty branżowe, artykuły naukowe, statystyki, publikacje prasowe, bazy danych, internet i wiele innych. Ważne jest, aby wybrać wiarygodne i aktualne źródła, które są związane z naszym tematem badawczym.

Zbieranie danych

Po zidentyfikowaniu źródeł przystępujemy do zbierania danych. Możemy korzystać z różnych narzędzi i technik, takich jak wyszukiwarki internetowe, bazy danych branżowe, biblioteki naukowe itp. Ważne jest, aby być systematycznym i dokładnym w zbieraniu informacji.

Analiza i interpretacja danych

Po zebraniu danych przechodzimy do analizy i interpretacji informacji. Staramy się wyodrębnić kluczowe wnioski, trendy i wzorce, które wynikają z zebranych danych. Możemy używać różnych metod analizy, takich jak analiza treści, analiza SWOT, analiza porównawcza itp.

Przygotowanie raportu

Na koniec przygotowujemy raport lub prezentację, która zawiera zebrane informacje, wnioski i rekomendacje. Raport powinien być czytelny, zwięzły i atrakcyjny wizualnie. Ważne jest, aby dostarczyć klientowi informacje, które są łatwe do zrozumienia i które pomogą mu podjąć odpowiednie decyzje biznesowe.

To jest ogólny przewodnik krok po kroku, w jaki sposób przeprowadzamy badania wtórne. Oczywiście, każde badanie może mieć swoje unikalne aspekty i wymagania, ale te kroki stanowią ogólny szkielet procesu badawczego.

Z jakich źródeł informacji wtórnych korzystamy w Codeq?

Informacje wtórne są informacjami, które zostały już zebrane, opracowane i udostępnione przez inne osoby lub organizacje. Są one dostępne publicznie i mogą być wykorzystywane przez innych w celu zdobycia wiedzy na dany temat. Istnieje wiele źródeł informacji wtórnych, które warto rozważyć. Oto kilka przykładów:

  • Książki: Książki są jednym z najważniejszych źródeł informacji wtórnych. Mogą zawierać szeroki zakres wiedzy na różne tematy i są często napisane przez ekspertów w danej dziedzinie.
  • Artykuły naukowe: Artykuły naukowe są publikowane w czasopismach naukowych i zawierają wyniki badań naukowych. Są one szczególnie przydatne w przypadku bardziej specjalistycznych tematów.
  • Raporty i analizy: Firmy, organizacje i instytucje często publikują raporty i analizy na różne tematy. Mogą to być raporty rynkowe, raporty finansowe, analizy trendów i wiele innych.
  • Raporty rządowe: Rządy często publikują raporty na różne tematy, takie jak polityka społeczna, zdrowie publiczne, gospodarka itp. Te raporty mogą zawierać ważne informacje i dane statystyczne.
  • Bazy danych: Istnieje wiele baz danych, które zawierają informacje wtórne na różne tematy. Mogą to być bazy danych naukowe, biznesowe, medyczne itp.
  • Strony internetowe: Internet jest pełen informacji wtórnych. Można znaleźć wiele stron internetowych, które zawierają artykuły, raporty, analizy i inne materiały.

Warto pamiętać, że nie wszystkie informacje wtórne są równie wiarygodne. Ważne jest sprawdzenie źródła informacji i upewnienie się, że jest ono wiarygodne i rzetelne.

Analiza danych zastanych – desk research dla biznesu

Analiza danych zastanych, znana również jako desk research, to proces zbierania, analizowania i interpretowania danych, które już istnieją i są dostępne publicznie. Jest to metoda badawcza, w której korzystamy z informacji, które zostały już zebrane przez innych, takie jak raporty, artykuły, statystyki, dane demograficzne, wyniki badań rynkowych itp.

Desk research jest często wykorzystywany w biznesie w celu zdobycia wiedzy na temat rynku, konkurencji, trendów, preferencji klientów itp. Jest to efektywny sposób na poznanie istniejących informacji, zanim podejmiemy decyzje biznesowe lub opracujemy strategię.

Proces analizy danych zastanych zwykle obejmuje kilka kroków. Najpierw identyfikujemy źródła danych, takie jak raporty branżowe, bazy danych, strony internetowe, publikacje naukowe itp. Następnie przeprowadzamy selekcję i ocenę tych danych, aby upewnić się, że są wiarygodne i odpowiednie do naszych potrzeb. Możemy również przeprowadzić analizę porównawczą, porównując różne źródła danych i wyciągając wnioski na podstawie różnic i podobieństw.

Ważne jest również, aby umiejętnie interpretować zebrane dane. Możemy wykorzystać różne metody analizy, takie jak analiza SWOT, analiza konkurencji, analiza trendów, analiza statystyczna itp., aby uzyskać głębsze zrozumienie informacji i wyciągnąć wnioski, które mogą być przydatne dla naszego biznesu.

Przykładem zastosowania analizy danych zastanych może być badanie rynku przed wprowadzeniem nowego produktu na rynek. Możemy zbierać informacje na temat konkurencji, preferencji klientów, trendów rynkowych itp., aby ocenić potencjalny popyt na nasz produkt i dostosować naszą strategię marketingową.

W skrócie, analiza danych zastanych, czyli desk research, to proces zbierania i analizowania już istniejących informacji w celu zdobycia wiedzy i wsparcia podejmowania decyzji biznesowych. Jest to efektywna metoda badawcza, która może dostarczyć cennych informacji i wskazówek dla firm.

Zyskaj lepszą perspektywę na logikę swojego biznesu

Właściwa organizacja treści i wygodna nawigacja wspomaga użytkowników w realizacji zadań w naszym serwisie. Zbuduj z nami stronę opartą.

Discovery

Podczas fazy Discovery, zbieramy wszystkie niezbędne dane, które pozwalają nam podejmować świadome decyzje w kolejnych etapach projektu. Rezultatem tego kroku, jest przejrzysta Roadmapa i Backlog produktu.

Design

Faza projektowania polega na wizualizowaniu wcześniej wypracowanej koncepcji. Na tym etapie opracowywana jest architektura informacji, a produkt cyfrowy nabiera unikalnego charakteru i specyficznego stylu wizualnego.

Development

Faza developmentu to okres przepisywania projektu wizualnego na język technologii. Na tym etapie dobieramy odpowiednie rozwiązania, a także intensywnie testujemy produkt.

Support

Wdrożenie produktu cyfrowego to dopiero początek przygody. Naszym klientom oferujemy wsparcie przy utrzymaniu i rozwoju produktu. Pomagamy także w realizacji celów biznesowych poprzez wsparcie UX.

Nigdy nie otrzymałem odpowiedzi, że coś jest niemożliwe. Zamiast tego za każdym razem mogłem oczekiwać kreatywnego podejścia i poszukiwania rozwiązań. Mieliśmy dobrą i regularną komunikację między naszymi zespołami, co oznaczało, że byliśmy na bieżąco z zadaniami, a także z bieżącymi wyzwaniami i priorytetami w Semcore. Mam na myśli regularne rozmowy i pracę w Asana.

Marek Rychter Growth Manager @ Semcore

Narzędzia, które stosujemy w pracy

Google Analytics 4
HotJar
Attention Insights
Lyssna
Notion
Figma

Korzyści ze współpracy z Codeq

12 miesięczna gwarancja

Jakość pracy to nie tylko puste słowa. Gwarancja da Ci pewność, że nasze rozwiązanie będzie wolne od wad.

Doświadczony i zgrany zespół projektowy

Zatrudniamy wykwalifikowanych specjalistów z doświadczeniem w pracy dla polskich jak i zagranicznych klientów. Zapewniamy najwyższą jakość prowadzenia projektu, kodu oraz efektywną komunikację.

Efektywne zarządzanie projektem

Dopracowany i przetestowany proces zarządzania projektem oraz opieka Project Managera, gwarantują nieprzerwany dostęp do statusu realizowanych przez nas prac.

Umowa i przekazanie majątkowych praw autorskich

Każdy realizowany przez nas projekt jest zabezpieczony umową, która w prosty i przejrzysty sposób reguluje m.in. kwestie związane z przeniesieniem praw autorskich projektu na rzecz klienta.

Skonsultuj swój pomysł z ludźmi od IT

5.0

Niezobowiązująca konsultacja z ekspertem – pełne zaangażowanie i pomoc podczas rozmowy

Analiza wyzwań i problemów Twojego biznesu online

Rekomendacje dobrych praktyk z zakresu UX Designu i Developmentu

Kompleksowy plan wdrożenia pomysłu od początku do końca

pk
td
gp

Skontaktuj się z nami

Wypełnij formularz lub napisz na biuro@codeq.pl