Benchmarking UX – analiza strategiczna konkurentów | Codeq
bg-mobile
bg-desk

Benchmarking UX – analiza strategiczna konkurentów

Benchmarking UX to narzędzie, które pozwala porównać naszą firmę, produkt lub usługę do najlepszych praktyk i standardów branżowych. Dzięki analizie konkurencji i identyfikacji obszarów do ulepszenia, możliwe jest opracowanie strategii, która pozwala osiągać przewagę konkurencyjną.

Co to jest benchmarking UX? Na czym polega?

Benchmarking UX to proces porównywania i oceny doświadczenia użytkownika (UX) między różnymi produktami, usługami lub interfejsami. Polega na analizie i porównaniu różnych aspektów UX, takich jak łatwość użytkowania, efektywność, satysfakcja użytkownika i innych wskaźników wydajności. benchmarking UX może pomóc organizacjom w doskonaleniu swoich produktów lub usług, poprawie satysfakcji użytkowników i zwiększeniu konkurencyjności na rynku.

Porównanie z konkurencją

Benchmarking UX pozwala zrozumieć, jak nasza strona lub aplikacja porównuje się do konkurencji pod względem doświadczenia użytkownika. To zrozumienie może pomóc nam w wyznaczaniu celów i standardów dla naszego produktu.

Identyfikacja obszarów do poprawy

Benchmarking UX umożliwia identyfikację obszarów, które wymagają poprawy, co pomaga w priorytetyzacji działań projektowych. Dzięki temu możemy skupić się na tych aspektach UX, które najbardziej wpływają na zadowolenie użytkowników.

Uzasadnienie decyzji projektowych

Benchmarking UX dostarcza konkretne dane, które mogą pomóc w uzasadnieniu decyzji projektowych i inwestycji w UX. To może przekonać zarówno zespół, jak i interesariuszy do podjęcia konkretnych działań.

Odkrywanie nowych trendów

Benchmarking UX może ujawnić nowe trendy i praktyki w branży, które mogą zainspirować innowacje. Pozwala to na ciągłe doskonalenie naszego produktu i utrzymanie go na czele innowacji.

Śledzenie postępów

Benchmarking UX pomaga śledzić postępy i efektywność działań związanych z UX na przestrzeni czasu. Dzięki temu możemy mierzyć skuteczność naszych działań i dostosowywać strategię w razie potrzeby.

Case Study

Supersonic Food – Food of the Future. Sklep ze zdrową żywnością

Nasza współpraca z SUPERSONIC Food rozpoczęła się od optymalizacji technicznej sklepu, a po kilku miesiącach przerodziła się w pełną opiekę technologiczną nad serwisem e-commerce. Dzięki naszej współpracy z SUPERSONIC Food udało nam się osiągnąć znaczące rezultaty, które przyczyniły się do wzrostu sprzedaży i poprawy użytkowania strony.

Polecam współpracę z Codeq wszystkim przedsiębiorcom poszukującym oddanego i sprawdzonego partnera w dziedzinie e-commerce. Ich holistyczne podejście do rozwoju e-commerce, utrzymania i zabezpieczeń było kluczowe dla sukcesu naszego sklepu internetowego.

Chris Kozak Founder @ SuperSonic Food

Benchmarking UX a analiza konkurencji

Benchmarking UX to proces porównywania doświadczenia użytkownika naszego produktu (strony internetowej, aplikacji) z konkurencją. Polega na analizie i ocenie różnych aspektów UX, takich jak nawigacja, układ strony, interakcje, czy estetyka, w celu zidentyfikowania mocnych stron i obszarów do poprawy.

Analiza konkurencja skupia się na badaniu i zrozumieniu działań konkurencyjnych firm w naszej branży. Obejmuje to analizę ich produktów, strategii marketingowej, komunikacji z klientami, a także doświadczenia użytkownika. Analiza konkurencji pomaga nam zidentyfikować, czym wyróżnia się nasza konkurencja i jak możemy dostosować nasze działania, aby lepiej konkurować na rynku.

Podsumowując, benchmarking UX i analiza konkurencji są powiązanymi, ale różnymi procesami. Benchmarking UX koncentruje się na ocenie naszego produktu w porównaniu do konkurencji pod kątem doświadczenia użytkownika, podczas gdy analiza konkurencji obejmuje szeroko zakrojoną analizę działań konkurencji w celu zrozumienia ich strategii i wyróżników.

Budowanie przewagi przy pomocy benchmarkingu konkurencji UX

Budowanie przewagi przy pomocy benchmarkingu konkurencji UX to proces analizy i wykorzystywania informacji na temat doświadczenia użytkownika (UX) oferowanego przez naszą konkurencję w celu doskonalenia naszego własnego produktu lub usługi.

Podczas tego procesu, przeprowadzamy benchmarking UX, porównując nasze rozwiązania z konkurencyjnymi. Analizujemy różne aspekty UX, takie jak nawigacja, układ strony, interakcje, estetyka i funkcjonalności. Celem jest zidentyfikowanie mocnych stron konkurencji, które możemy wykorzystać jako inspirację, oraz obszarów do poprawy, na których możemy się skoncentrować.

Budowanie przewagi konkurencyjnej przy pomocy benchmarkingu UX ma wiele korzyści. Po pierwsze, pozwala nam zrozumieć, jakie innowacje i rozwiązania stosuje nasza konkurencja, co może inspirować nas do wprowadzania własnych ulepszeń. Po drugie, umożliwia nam identyfikację obszarów, w których możemy się wyróżnić i dostarczyć lepsze doświadczenie użytkownika niż nasi konkurenci. Po trzecie, pozwala nam śledzić trendy i zmiany w branży UX, abyśmy zawsze byli na bieżąco i dostosowywali nasze rozwiązania do oczekiwań użytkowników.

Przykładowo, jeśli analizujemy konkurencyjną stronę internetową, możemy zauważyć, że mają bardziej intuicyjną nawigację lub bardziej atrakcyjny układ graficzny. Możemy wtedy skoncentrować się na poprawie tych aspektów w naszym własnym projekcie, aby przewyższyć konkurencję i dostarczyć użytkownikom jeszcze lepsze doświadczenie.

Budowanie przewagi przy pomocy benchmarkingu konkurencji UX pozwala nam na ciągłe doskonalenie produktu lub usługi, aby sprostać oczekiwaniom użytkowników.

Analiza benchmarkingowa UX dla biznesu

Analiza benchmarkingowa UX dla biznesu to proces porównywania doświadczenia użytkownika (UX) naszego produktu lub usługi z innymi firmami w branży w celu oceny naszej konkurencyjności i identyfikacji obszarów do poprawy.

W ramach analizy benchmarkingowej UX, badamy różne aspekty UX, takie jak nawigacja, układ strony, interakcje, estetyka i funkcjonalności, zarówno w naszym produkcie, jak i w produktach konkurencji. Celem jest zrozumienie, jak nasze rozwiązania porównują się do najlepszych praktyk w branży i jak możemy dostosować nasze działania, aby osiągnąć lepsze rezultaty.

Na przykład, jeśli prowadzimy sklep internetowy, możemy przeprowadzić analizę benchmarkingową UX, porównując naszą stronę z innymi popularnymi sklepami internetowymi. Możemy zauważyć, że inne sklepy mają bardziej intuicyjną nawigację, bardziej atrakcyjny design graficzny lub bardziej efektywne procesy zakupowe. Na podstawie tych obserwacji możemy zidentyfikować obszary do poprawy, takie jak uproszczenie procesu zakupowego lub poprawa nawigacji, aby zapewnić lepsze doświadczenie użytkownika i konkurować skuteczniej na rynku.

Analiza benchmarkingowa UX dla biznesu jest ważna, ponieważ pomaga nam zrozumieć oczekiwania użytkowników i jak możemy dostosować nasze działania, aby sprostać tym oczekiwaniom. Dzięki temu możemy ulepszać nasz produkt lub usługę, zwiększać satysfakcję klientów i zdobywać przewagę konkurencyjną.

Podsumowując, analiza benchmarkingowa UX dla biznesu pozwala nam ocenić naszą konkurencyjność i zidentyfikować obszary do poprawy, aby dostarczać lepsze doświadczenie użytkownika i osiągać sukces na rynku.

Dlaczego warto wykonać benchmarking user experience?

Benchmarking user experience (UX) jest wartościowy z kilku powodów:

Ocena konkurencyjności
Benchmarking UX

Pozwala nam porównać nasze rozwiązania z produktami lub usługami innych firm w branży. Dzięki temu możemy ocenić, jak konkurencyjni jesteśmy i gdzie możemy się poprawić, aby konkurować skuteczniej na rynku.

Identyfikacja obszarów do poprawy

Analiza benchmarkingowa UX pozwala nam zidentyfikować obszary, w których możemy się poprawić. Porównując nasze rozwiązania z najlepszymi praktykami w branży, możemy zauważyć różnice i wskazać konkretne obszary, które wymagają naszej uwagi i poprawy.

Zrozumienie oczekiwań użytkowników

Benchmarking UX pomaga nam zrozumieć, jakie są oczekiwania użytkowników w naszej branży. Analizując produkty lub usługi konkurencji, możemy dowiedzieć się, jakie funkcje, interakcje czy estetyka są cenione przez użytkowników. Dzięki temu możemy dostosować nasze działania, aby sprostać tym oczekiwaniom.

Poprawa doświadczenia użytkownika

Głównym celem benchmarkingu UX jest dostarczenie lepszego doświadczenia użytkownika. Analiza konkurencji pozwala nam zidentyfikować najlepsze praktyki i wzorce w branży, które możemy wdrożyć w nasze rozwiązania. Poprawa nawigacji, układu strony, interakcji czy estetyki może przyczynić się do zwiększenia satysfakcji klientów i lojalności wobec naszej marki.

Zdobywanie przewagi konkurencyjnej

Dzięki benchmarkingowi UX możemy zdobyć przewagę konkurencyjną. Poprawa naszego produktu lub usługi na podstawie analizy konkurencji może sprawić, że staną się one bardziej atrakcyjne dla klientów i wyróżnią nas na tle innych firm w branży.

Podsumowując, benchmarking UX jest wartościowy, ponieważ pozwala nam ocenić konkurencyjność, zidentyfikować obszary do poprawy, zrozumieć oczekiwania użytkowników, poprawić doświadczenie użytkownika i zdobyć przewagę konkurencyjną.

Zyskaj lepszą perspektywę na logikę swojego biznesu

Właściwa organizacja treści i wygodna nawigacja wspomaga użytkowników w realizacji zadań w naszym serwisie. Zbuduj z nami stronę opartą.

Discovery

Podczas fazy Discovery, zbieramy wszystkie niezbędne dane, które pozwalają nam podejmować świadome decyzje w kolejnych etapach projektu. Rezultatem tego kroku, jest przejrzysta Roadmapa i Backlog produktu.

Design

Faza projektowania polega na wizualizowaniu wcześniej wypracowanej koncepcji. Na tym etapie opracowywana jest architektura informacji, a produkt cyfrowy nabiera unikalnego charakteru i specyficznego stylu wizualnego.

Development

Faza developmentu to okres przepisywania projektu wizualnego na język technologii. Na tym etapie dobieramy odpowiednie rozwiązania, a także intensywnie testujemy produkt.

Support

Wdrożenie produktu cyfrowego to dopiero początek przygody. Naszym klientom oferujemy wsparcie przy utrzymaniu i rozwoju produktu. Pomagamy także w realizacji celów biznesowych poprzez wsparcie UX.

To co wyróżnia firmę Codeq to wsłuchiwanie się w potrzeby klienta, szeroka wiedza specjalistyczna oraz elastyczne podejście podczas wykonywania strony internetowej. Nasze prośby i komentarze były zawsze cierpliwie wysłuchane i wzięte pod uwagę. W wielu sytuacjach Codeq był w stanie zaproponować, w którym kierunku podążyć, a czego unikać. Wiedzieliśmy, że ta wiedza jest poparta ich szerokim doświadczeniem. Zdecydowanie polecam współpracę z firmą Codeq.

łukasz kluj
Łukasz Kluj Head of Marketing @ Ceri

Narzędzia, które stosujemy w pracy

Google Analytics 4
HotJar
Attention Insights
Lyssna
Notion
Figma

Korzyści ze współpracy z Codeq

12 miesięczna gwarancja

Jakość pracy to nie tylko puste słowa. Gwarancja da Ci pewność, że nasze rozwiązanie będzie wolne od wad.

Doświadczony i zgrany zespół projektowy

Zatrudniamy wykwalifikowanych specjalistów z doświadczeniem w pracy dla polskich jak i zagranicznych klientów. Zapewniamy najwyższą jakość prowadzenia projektu, kodu oraz efektywną komunikację.

Efektywne zarządzanie projektem

Dopracowany i przetestowany proces zarządzania projektem oraz opieka Project Managera, gwarantują nieprzerwany dostęp do statusu realizowanych przez nas prac.

Umowa i przekazanie majątkowych praw autorskich

Każdy realizowany przez nas projekt jest zabezpieczony umową, która w prosty i przejrzysty sposób reguluje m.in. kwestie związane z przeniesieniem praw autorskich projektu na rzecz klienta.

Skonsultuj swój pomysł z ludźmi od IT

5.0

Niezobowiązująca konsultacja z ekspertem – pełne zaangażowanie i pomoc podczas rozmowy

Analiza wyzwań i problemów Twojego biznesu online

Rekomendacje dobrych praktyk z zakresu UX Designu i Developmentu

Kompleksowy plan wdrożenia pomysłu od początku do końca

pk
td
gp

Skontaktuj się z nami

Wypełnij formularz lub napisz na biuro@codeq.pl