Wywiady pogłębione – in depth interview dla biznesu - Codeq
bg-mobile
bg-desk

Wywiady pogłębione – in depth interview dla biznesu

Wywiady pogłębione pozwalają na dogłębne zrozumienie potrzeb i oczekiwań klientów, a także na zgłębienie wiedzy na temat rynku i konkurencji. Wyniki wywiadów pogłębionych mogą być wykorzystane do opracowania strategii biznesowych, doskonalenia produktów i usług, oraz lepszego zrozumienia klientów i ich potrzeb.

Na czym polegają wywiady pogłębione? Co to in depth interview?

Wywiady pogłębione, znane również jako in depth interview, to metoda badawcza polegająca na przeprowadzaniu rozmów z respondentami w celu uzyskania szczegółowych, dogłębnych informacji na określony temat. Wywiady pogłębione są czasochłonne, ale pozwalają na uzyskanie bogatych, szczegółowych informacji, które mogą być cenne dla biznesu. Wyniki tych wywiadów mogą być wykorzystane do lepszego zrozumienia rynku, identyfikacji potrzeb klientów, doskonalenia produktów i usług, oraz opracowania strategii biznesowych.

Lepsze zrozumienie klientów

Wywiady pogłębione pozwalają na dogłębne poznanie potrzeb, preferencji i oczekiwań klientów, co umożliwia lepsze dostosowanie produktów i usług do ich potrzeb.

Identyfikacja niewidocznych trendów

Dzięki wywiadom pogłębionym można odkryć ukryte trendy, które mogą mieć istotny wpływ na biznes, a których nie da się łatwo zidentyfikować w tradycyjnych badaniach.

Odkrywanie nowych perspektyw

Wywiady pogłębione umożliwiają odkrywanie nowych perspektyw i punktów widzenia, co może prowadzić do innowacyjnych rozwiązań i lepszego zrozumienia rynku.

Doskonalenie produktów i usług

Dzięki szczegółowym informacjom uzyskanym w wywiadach pogłębionych, można dokonać ulepszeń produktów i usług, aby lepiej odpowiadały potrzebom i oczekiwaniom klientów.

Budowanie więzi z klientami

Wywiady pogłębione dają możliwość nawiązania bezpośredniego kontaktu z klientami, co może przyczynić się do budowania silniejszych relacji i więzi z nimi.

Case Study

Supersonic Food – Food of the Future. Sklep ze zdrową żywnością

Nasza współpraca z SUPERSONIC Food rozpoczęła się od optymalizacji technicznej sklepu, a po kilku miesiącach przerodziła się w pełną opiekę technologiczną nad serwisem e-commerce. Dzięki naszej współpracy z SUPERSONIC Food udało nam się osiągnąć znaczące rezultaty, które przyczyniły się do wzrostu sprzedaży i poprawy użytkowania strony.

Polecam współpracę z Codeq wszystkim przedsiębiorcom poszukującym oddanego i sprawdzonego partnera w dziedzinie e-commerce. Ich holistyczne podejście do rozwoju e-commerce, utrzymania i zabezpieczeń było kluczowe dla sukcesu naszego sklepu internetowego.

Chris Kozak Founder @ SuperSonic Food

Pogłębione wywiady dla biznesu – korzyści

Pogłębione wywiady dla biznesu to proces przeprowadzania szczegółowych rozmów z kluczowymi interesariuszami w celu zdobycia dogłębnej wiedzy na temat danego obszaru biznesowego. Korzyści wynikające z przeprowadzania takich wywiadów są liczne.

 1. Pogłębione wywiady pozwalają lepiej zrozumieć potrzeby i oczekiwania klientów. Dzięki temu można dostosować ofertę i strategię biznesową, aby lepiej odpowiadały na te potrzeby, co może przynieść większe zyski i zadowolenie klientów.
 2. Takie wywiady umożliwiają zdobycie informacji na temat konkurencji. Można dowiedzieć się, jakie są ich mocne strony, słabe strony i strategie, co pozwala na lepsze dostosowanie swojej działalności i konkurowanie na rynku.
 3. Pogłębione wywiady mogą pomóc w identyfikacji trendów i nowych możliwości na rynku. Dzięki nim można dowiedzieć się o zmieniających się preferencjach klientów, nowych technologiach czy innych czynnikach, które mogą mieć wpływ na branżę. To pozwala na szybsze reagowanie i wykorzystywanie tych trendów w celu zwiększenia konkurencyjności.
 4. Takie wywiady mogą pomóc w budowaniu relacji z kluczowymi interesariuszami. Przez przeprowadzanie rozmów i słuchanie ich opinii, można budować zaufanie i pokazywać, że firma dba o ich potrzeby i opinie. To może przyczynić się do długotrwałych relacji biznesowych i lojalności klientów.
 5. Pogłębione wywiady mogą dostarczyć cennych informacji do podejmowania decyzji strategicznych. Na podstawie zebranych danych można dokonać analizy i oceny sytuacji, co pozwala na podejmowanie bardziej przemyślanych i trafnych decyzji, które mogą przynieść korzyści dla firmy.

Podsumowując, pogłębione wywiady dla biznesu przynoszą wiele korzyści, takich jak lepsze zrozumienie klientów, konkurencji i trendów rynkowych, budowanie relacji z kluczowymi interesariuszami oraz dostarczanie informacji do podejmowania decyzji strategicznych. Przeprowadzanie takich wywiadów może przyczynić się do sukcesu i wzrostu firmy.

Indywidualny wywiad pogłębiony – jak przebiega?

In-depth individual interview is a detailed conversation conducted with a specific participant in order to gain in-depth knowledge on particular topic. The process of such an interview may vary depending on the context and purpose of the conversation, but there are several general steps that can be applied.

 1. Planning: At the beginning, it is important to determine the purpose of the interview and specify the questions that will be asked. It is also important to establish a schedule and meeting place.
 2. Introduction: At the very beginning of the interview, it is worth introducing oneself and explaining the purpose of the conversation. It is important to create an atmosphere of trust and comfort so that the participant feels at ease in providing answers.
 3. Open-ended questions: During the interview, it is important to ask open-ended questions that encourage the participant to elaborate on their answers. The questions should be precise and specifically related to the topic of the conversation.
 4. Active listening: During the interview, active listening is important, which means focusing on the participant’s words and emotions. Interruptions should be avoided and time should be given for the participant to fully express their thoughts.
 5. Request for clarification: If the participant’s answer is unclear or requires additional information, you can ask for clarification or a more detailed response.
 6. Ensuring confidentiality: In interviews where sensitive topics are discussed, it is important to assure the participant that the conversation is confidential and will not be shared with third parties.

Summary: At the end of the interview, it is worth summarizing the key points and thanking the participant for their participation. You can also ask if there are any additional information they would like to share.

The process of an in-depth individual interview can be tailored to the needs and preferences of the participants. It is important to create an atmosphere of trust and openness so that the participant feels comfortable in providing answers.

Wywiady pogłębione prowadzone przez Codeq

Wywiady pogłębione są wartościowym narzędziem, które można wykorzystać w różnych sytuacjach. Oto kilka przykładów, kiedy warto skorzystać z tego rodzaju wywiadów:

 1. Badanie rynku i konkurencji: Jeśli planujesz wprowadzenie nowego produktu lub usługi na rynek, wywiady pogłębione mogą pomóc w lepszym zrozumieniu potrzeb klientów i oczekiwań konkurencji. Możesz dowiedzieć się, jakie są preferencje klientów, jakie są mocne strony konkurencji i jak możesz się wyróżnić na rynku.
 2. Rozwój strategii biznesowej: Wywiady pogłębione mogą być również przydatne przy opracowywaniu strategii biznesowej. Możesz przeprowadzić wywiady z kluczowymi interesariuszami, takimi jak pracownicy, klienci, dostawcy czy partnerzy biznesowi, aby zdobyć dogłębną wiedzę na temat ich potrzeb, opinii i sugestii. To pomoże Ci dostosować swoje działania i podejmować lepsze decyzje strategiczne.
 3. Badanie satysfakcji klientów: Jeśli chcesz ocenić poziom satysfakcji klientów z twoich produktów lub usług, wywiady pogłębione mogą dostarczyć cennych informacji. Możesz przeprowadzić rozmowy z wybranymi klientami, aby dowiedzieć się, jakie są ich doświadczenia, co im się podoba, a co można poprawić. To pozwoli Ci lepiej zrozumieć ich potrzeby i podjąć działania mające na celu zwiększenie satysfakcji klientów.
 4. Badanie trendów i innowacji: Wywiady pogłębione mogą również pomóc w identyfikacji trendów i innowacji w danej branży. Możesz rozmawiać z ekspertami, liderami opinii czy innymi osobami związanych z branżą, aby dowiedzieć się o nowych technologiach, zmieniających się preferencjach klientów czy innych czynnikach, które mogą mieć wpływ na przyszłość branży.
 5. Badanie pracowników: Wywiady pogłębione mogą być również przydatne przy badaniu opinii i potrzeb pracowników. Możesz przeprowadzić rozmowy z pracownikami, aby dowiedzieć się, jakie są ich oczekiwania, jakie są mocne strony i słabe strony organizacji oraz jak można poprawić atmosferę pracy i efektywność zespołu.

Warto skorzystać z wywiadów pogłębionych w sytuacjach, gdy potrzebujesz dogłębnej wiedzy na dany temat, chcesz lepiej zrozumieć potrzeby klientów, konkurencję, pracowników lub trendy rynkowe. Przeprowadzenie takiego wywiadu pozwoli Ci uzyskać cenne informacje, które mogą pomóc w podejmowaniu lepszych decyzji i osiągnięciu sukcesu w biznesie.

Wywiady indywidualne z zakresu user experience (UX)

Wywiady indywidualne z zakresu User Experience (UX) są metodą badawczą wykorzystywaną do zgłębiania doświadczeń, opinii, postaw i zachowań użytkowników względem produktów, systemów lub usług. Stanowią one kluczowy element badania jakościowego w projektowaniu UX, ponieważ umożliwiają bezpośrednią komunikację z użytkownikami i dostarczają głębokiego zrozumienia ich potrzeb, problemów oraz sposobu interakcji z danym produktem.

Cel wywiadów indywidualnych

Celem wywiadów indywidualnych jest zdobycie szczegółowych informacji na temat doświadczeń użytkownika, które nie są łatwo dostępne za pomocą metod ilościowych, takich jak ankiety czy sondaże. Pozwalają one na eksplorację szerokiego zakresu tematów, od ogólnych opinii na temat produktu po specyficzne kwestie dotyczące interfejsu użytkownika, usability (łatwości użytkowania), dostępności czy satysfakcji z użytkowania.

Jak przeprowadzać wywiady

 • Przygotowanie: Przed rozpoczęciem wywiadu, należy przygotować zestaw pytań otwartych, które będą prowadzić rozmowę. Pytania te powinny być dostosowane do celów badania i umożliwić respondentowi swobodne wyrażenie myśli i opinii.
 • Rekrutacja uczestników: Wybór odpowiednich uczestników jest kluczowy dla uzyskania wartościowych danych. Uczestnicy powinni reprezentować docelową grupę użytkowników produktu lub usługi.
 • Przeprowadzenie wywiadu: Wywiady mogą odbywać się osobiście, telefonicznie lub za pośrednictwem internetu. Ważne jest, aby stworzyć komfortową atmosferę, która zachęci uczestników do otwartego dzielenia się swoimi doświadczeniami i opiniami.
 • Analiza danych: Po przeprowadzeniu wywiadów, zebrane informacje są analizowane w celu zidentyfikowania kluczowych tematów, wzorców i wniosków, które mogą zostać wykorzystane do poprawy projektowanego produktu lub usługi.

Zalety i wady

Zalety:

 • Pozwalają na uzyskanie głębokiego zrozumienia doświadczeń użytkownika.
 • Elastyczność w badaniu różnorodnych tematów.
 • Możliwość odkrycia niespodziewanych wglądów i perspektyw.

Wady:

 • Mogą być czasochłonne i kosztowne.
 • Wyniki mogą być trudne do uogólnienia na większą populację.
 • Wymagają umiejętności interpersonalnych i analitycznych od badacza.

Wywiady indywidualne są cennym narzędziem w projektowaniu UX, umożliwiającym tworzenie bardziej intuicyjnych i satysfakcjonujących produktów dla użytkowników. Pomimo ich ograniczeń, dostarczają one nieocenionej jakości danych, które mogą znacząco przyczynić się do sukcesu projektu.

Zyskaj lepszą perspektywę na logikę swojego biznesu

Właściwa organizacja treści i wygodna nawigacja wspomaga użytkowników w realizacji zadań w naszym serwisie. Zbuduj z nami stronę opartą.

Discovery

Podczas fazy Discovery, zbieramy wszystkie niezbędne dane, które pozwalają nam podejmować świadome decyzje w kolejnych etapach projektu. Rezultatem tego kroku, jest przejrzysta Roadmapa i Backlog produktu.

Design

Faza projektowania polega na wizualizowaniu wcześniej wypracowanej koncepcji. Na tym etapie opracowywana jest architektura informacji, a produkt cyfrowy nabiera unikalnego charakteru i specyficznego stylu wizualnego.

Development

Faza developmentu to okres przepisywania projektu wizualnego na język technologii. Na tym etapie dobieramy odpowiednie rozwiązania, a także intensywnie testujemy produkt.

Support

Wdrożenie produktu cyfrowego to dopiero początek przygody. Naszym klientom oferujemy wsparcie przy utrzymaniu i rozwoju produktu. Pomagamy także w realizacji celów biznesowych poprzez wsparcie UX.

To co wyróżnia firmę Codeq to wsłuchiwanie się w potrzeby klienta, szeroka wiedza specjalistyczna oraz elastyczne podejście podczas wykonywania strony internetowej. Nasze prośby i komentarze były zawsze cierpliwie wysłuchane i wzięte pod uwagę. W wielu sytuacjach Codeq był w stanie zaproponować, w którym kierunku podążyć, a czego unikać. Wiedzieliśmy, że ta wiedza jest poparta ich szerokim doświadczeniem. Zdecydowanie polecam współpracę z firmą Codeq.

łukasz kluj
Łukasz Kluj Head of Marketing @ Ceri

Narzędzia, które stosujemy w pracy

Google Analytics 4
HotJar
Attention Insights
Lyssna
Notion
Figma

Korzyści ze współpracy z Codeq

12 miesięczna gwarancja

Jakość pracy to nie tylko puste słowa. Gwarancja da Ci pewność, że nasze rozwiązanie będzie wolne od wad.

Doświadczony i zgrany zespół projektowy

Zatrudniamy wykwalifikowanych specjalistów z doświadczeniem w pracy dla polskich jak i zagranicznych klientów. Zapewniamy najwyższą jakość prowadzenia projektu, kodu oraz efektywną komunikację.

Efektywne zarządzanie projektem

Dopracowany i przetestowany proces zarządzania projektem oraz opieka Project Managera, gwarantują nieprzerwany dostęp do statusu realizowanych przez nas prac.

Umowa i przekazanie majątkowych praw autorskich

Każdy realizowany przez nas projekt jest zabezpieczony umową, która w prosty i przejrzysty sposób reguluje m.in. kwestie związane z przeniesieniem praw autorskich projektu na rzecz klienta.

Skonsultuj swój pomysł z ludźmi od IT

5.0

Niezobowiązująca konsultacja z ekspertem – pełne zaangażowanie i pomoc podczas rozmowy

Analiza wyzwań i problemów Twojego biznesu online

Rekomendacje dobrych praktyk z zakresu UX Designu i Developmentu

Kompleksowy plan wdrożenia pomysłu od początku do końca

pk
td
gp

Skontaktuj się z nami

Wypełnij formularz lub napisz na biuro@codeq.pl