Usability testing – badania i testy użyteczności (UX) - Codeq
bg-mobile
bg-desk

Usability testing – badania i testy użyteczności (UX)

Usługa Usability testing pozwala zidentyfikować problemy, które utrudniają użytkownikom korzystanie z Twojego serwisu, a tym samym ograniczają konwersję. Usability testing pozwala dostosować interfejs do preferencji grupy docelowej, zwiększając satysfakcję użytkowników, a tym samym wpływa na wzrost biznesu w sieci.

Na czym polega usability testing?

Usability testing polega na przeprowadzaniu testów, które mają na celu ocenę użyteczności i łatwości obsługi strony internetowej, aplikacji mobilnej lub innego interfejsu użytkownika. W ramach tego testu, grupa użytkowników reprezentujących docelową grupę odbiorców, wykonuje określone zadania na danym produkcie. Podczas testu, badacz monitoruje interakcje użytkowników, zbierając dane na temat ich doświadczeń, trudności, błędów i ogólnego zadowolenia z produktu.

Wykrywanie problemów użytkownika

Usability testing pozwala na identyfikację problemów, z którymi użytkownicy mogą się spotkać podczas korzystania z produktu. Dzięki temu można wprowadzić odpowiednie poprawki i usprawnienia, aby zapewnić lepsze doświadczenie użytkownika.

Poprawa użyteczności

Testowanie użyteczności pozwala na ocenę, jak łatwo użytkownicy mogą korzystać z produktu. Dzięki temu można zidentyfikować obszary, które wymagają poprawy i dostosować interfejs użytkownika, aby był bardziej intuicyjny i przyjazny dla użytkownika.

Optymalizacja procesów

Usability testing pozwala na zidentyfikowanie problematycznych etapów w procesie użytkowania produktu. Dzięki temu można wprowadzić zmiany, które usprawnią te procesy i skrócą czas potrzebny użytkownikom do wykonania określonych zadań.

Zwiększenie zaangażowania użytkowników

Testowanie użyteczności pozwala na lepsze zrozumienie potrzeb i oczekiwań użytkowników. Dzięki temu można dostosować produkt do ich preferencji, co z kolei zwiększa zaangażowanie i satysfakcję użytkowników.

Zwiększenie konkurencyjności

Poprawa użyteczności i dostosowanie produktu do potrzeb użytkowników może przyczynić się do zwiększenia konkurencyjności na rynku. Produkty, które są łatwiejsze w obsłudze i bardziej przyjazne dla użytkownika, mają większe szanse na zdobycie lojalnych klientów i osiągnięcie sukcesu.

Case Study

Supersonic Food – Food of the Future. Sklep ze zdrową żywnością

Nasza współpraca z SUPERSONIC Food rozpoczęła się od optymalizacji technicznej sklepu, a po kilku miesiącach przerodziła się w pełną opiekę technologiczną nad serwisem e-commerce. Dzięki naszej współpracy z SUPERSONIC Food udało nam się osiągnąć znaczące rezultaty, które przyczyniły się do wzrostu sprzedaży i poprawy użytkowania strony.

Polecam współpracę z Codeq wszystkim przedsiębiorcom poszukującym oddanego i sprawdzonego partnera w dziedzinie e-commerce. Ich holistyczne podejście do rozwoju e-commerce, utrzymania i zabezpieczeń było kluczowe dla sukcesu naszego sklepu internetowego.

Chris Kozak Founder @ SuperSonic Food

Po co przeprowadza się test usability?

Testy użyteczności przeprowadza się w celu:

Oceny użyteczności

Testy usability pozwalają ocenić, jak łatwo użytkownicy mogą korzystać z produktu lub interfejsu. Badanie użyteczności pomaga zidentyfikować potencjalne problemy, które mogą utrudniać użytkownikom osiągnięcie swoich celów.

Identyfikacji problemów

Testy usability pomagają zidentyfikować konkretne problemy, z którymi użytkownicy mogą się spotkać podczas korzystania z produktu. Mogą to być trudności w nawigacji, nieintuicyjne interakcje, błędy w projektowaniu itp.

Poprawy doświadczenia użytkownika

Testy usability dostarczają informacji zwrotnej, która może być wykorzystana do poprawy doświadczenia użytkownika. Na podstawie wyników testów można wprowadzić zmiany w interfejsie, aby uczynić go bardziej intuicyjnym, prostszym w obsłudze i przyjaznym dla użytkownika.

Zwiększenia satysfakcji użytkowników

Poprawa użyteczności produktu może przyczynić się do zwiększenia satysfakcji użytkowników. Testy usability pozwalają na zidentyfikowanie obszarów, w których użytkownicy mogą odczuwać frustrację lub dezorientację, co umożliwia wprowadzenie odpowiednich zmian w celu zwiększenia satysfakcji.

Optymalizacji konwersji

Testy usability mogą również pomóc w optymalizacji konwersji, czyli przekształceniu użytkowników w klientów lub wykonaniu pożądanej akcji. Poprzez identyfikację i eliminację barier, które mogą wpływać na konwersję, można zwiększyć efektywność produktu lub interfejsu.

Zwiększenia konkurencyjności

Poprawa użyteczności produktu może przyczynić się do zwiększenia konkurencyjności na rynku. Jeśli produkt jest łatwiejszy w obsłudze i bardziej przyjazny dla użytkownika niż konkurencyjne rozwiązania, może przyciągnąć większą liczbę klientów i zyskać przewagę nad konkurencją.

W skrócie, testy usability są przeprowadzane w celu oceny użyteczności produktu, identyfikacji problemów, poprawy doświadczenia użytkownika, zwiększenia satysfakcji użytkowników, optymalizacji konwersji i zwiększenia konkurencyjności.

User acceptance testing – jak przebiega?

User Acceptance Testing (UAT) to proces testowania, który ma na celu sprawdzenie, czy system spełnia wymagania i oczekiwania użytkowników. Przebieg UAT może różnić się w zależności od organizacji i projektu, ale ogólnie można go opisać w następujących punktach:

Planowanie

Na początku procesu UAT tworzony jest plan testów, który określa cele, zakres, harmonogram i zasoby potrzebne do przeprowadzenia testów. W tym etapie identyfikowane są również scenariusze testowe, które będą wykorzystane podczas testowania.

Przygotowanie danych testowych

UAT wymaga odpowiednich danych testowych, które odzwierciedlają rzeczywiste warunki użytkowania systemu. W tym kroku przygotowuje się dane testowe, które będą używane podczas testów.

Wykonanie testów

W tym etapie użytkownicy końcowi przeprowadzają testy, korzystając z systemu w sposób zbliżony do rzeczywistego użytkowania. Testują różne funkcje, scenariusze i przypadki użycia, aby sprawdzić, czy system działa zgodnie z oczekiwaniami.

Rejestracja defektów

Jeśli użytkownicy napotkają problemy lub defekty podczas testów, rejestrują je w dedykowanym systemie śledzenia defektów. Wszystkie zgłoszone defekty są dokładnie opisane, aby zrozumieć, jaka jest geneza problemu.

Analiza i rozwiązywanie defektów

Zgłoszone defekty są analizowane przez zespół projektowy, który podejmuje działania naprawcze. Naprawione defekty są ponownie testowane, aby upewnić się, że zostały poprawnie rozwiązane.

Akceptacja

Po zakończeniu testów i naprawie zgłoszonych defektów, użytkownicy końcowi dokonują oceny i akceptacji systemu. Jeśli system spełnia ich oczekiwania i wymagania, jest akceptowany do wdrożenia.
W skrócie, User Acceptance Testing (UAT) polega na przeprowadzeniu testów przez użytkowników końcowych, którzy sprawdzają, czy system spełnia ich wymagania i oczekiwania. Proces UAT obejmuje planowanie, przygotowanie danych testowych, wykonanie testów, rejestrację defektów, analizę i rozwiązywanie defektów oraz ostateczną akceptację systemu przez użytkowników.

Testy użyteczności dla biznesu – dlaczego warto?

Oto kilka powodów, dlaczego warto przeprowadzać testy użyteczności dla biznesu:

Zrozumienie potrzeb użytkowników

Testy użyteczności pozwalają lepiej zrozumieć, jak użytkownicy korzystają z produktu lub usługi. Dzięki nim można odkryć ich potrzeby, preferencje i oczekiwania.

Poprawa doświadczenia użytkownika

Testy użyteczności umożliwiają identyfikację problemów, które mogą utrudniać użytkownikom korzystanie z produktu. Dzięki nim można wprowadzić odpowiednie zmiany, aby poprawić interakcję i zwiększyć satysfakcję użytkowników.

Zwiększenie konwersji i sprzedaży

Poprawa użyteczności produktu może przyczynić się do zwiększenia konwersji i sprzedaży. Testy użyteczności pozwalają na identyfikację przeszkód, które mogą powodować opuszczenie strony lub rezygnację z zakupu.

Oszczędność czasu i pieniędzy

Przeprowadzenie testów użyteczności na wczesnym etapie projektu pozwala uniknąć kosztownych poprawek i zmian w późniejszych fazach. Dzięki nim można zidentyfikować problemy i wprowadzić niezbędne zmiany wcześnie, co przekłada się na oszczędność czasu i pieniędzy.

Konkurencyjność na rynku

Przeprowadzenie testów użyteczności daje firmie przewagę konkurencyjną. Poprawa użyteczności produktu może przyciągnąć więcej klientów i zwiększyć lojalność użytkowników.

Innowacyjność i rozwój

Testy użyteczności pozwalają na eksperymentowanie i wprowadzanie innowacji. Dzięki nim można odkryć nowe sposoby korzystania z produktu lub usługi, co może prowadzić do dalszego rozwoju i sukcesu biznesowego.

Wartość testów użyteczności dla biznesu jest niezaprzeczalna, ponieważ pomagają zrozumieć użytkowników, poprawić doświadczenie użytkownika, zwiększyć konwersję i sprzedaż, oszczędzić czas i pieniądze, zwiększyć konkurencyjność na rynku oraz promować innowacyjność i rozwój.

Badanie użyteczności realizowane przez Codeq

Badanie użyteczności to proces oceny, jak łatwo i skutecznie użytkownicy mogą korzystać z danego produktu, usługi lub interfejsu. Firma Codeq zajmuje się przeprowadzaniem takich badań, które pomagają w identyfikacji problemów użytkownika i optymalizacji doświadczenia użytkownika. Badanie użyteczności może obejmować różne metody, takie jak testy użytkownika, analiza konkurencji, badania ankietowe i wiele innych. Jeśli masz pytania dotyczące konkretnych usług oferowanych przez firmę Codeq, proszę podaj więcej szczegółów.

Usability testing stron i sklepów internetowych

Polega na ocenie łatwości użytkowania i przyjazności interfejsu użytkownika na konkretnych stronach internetowych lub sklepach online. Testowanie to obejmuje obserwację użytkowników podczas wykonywania określonych zadań na stronie lub w sklepie, a także zbieranie ich opinii i reakcji. Celem jest zidentyfikowanie problemów, które utrudniają użytkownikom nawigację, znajdowanie informacji lub dokonywanie zakupów. Na podstawie wyników testu można wprowadzić poprawki w interfejsie, aby poprawić doświadczenie użytkownika.

Usability testing aplikacji

Polega na ocenie łatwości użytkowania i przyjazności interfejsu użytkownika w konkretnych aplikacjach mobilnych lub desktopowych. Testowanie to obejmuje obserwację użytkowników podczas wykonywania określonych zadań w aplikacji, a także zbieranie ich opinii i reakcji. Celem jest zidentyfikowanie problemów, które utrudniają użytkownikom korzystanie z aplikacji, takich jak trudności w nawigacji, nieintuicyjne funkcje czy błędy w interakcji. Na podstawie wyników testu można wprowadzić poprawki w interfejsie aplikacji, aby poprawić doświadczenie użytkownika.

Usability testing produktów cyfrowych

Odnosi się do oceny łatwości użytkowania i przyjazności interfejsu użytkownika w różnych rodzajach produktów cyfrowych, takich jak oprogramowanie, urządzenia elektroniczne czy systemy interaktywne. Testowanie to obejmuje obserwację użytkowników podczas korzystania z produktu, a także zbieranie ich opinii i reakcji. Celem jest zidentyfikowanie problemów, które utrudniają użytkownikom korzystanie z produktu, takich jak trudności w obsłudze, niejasne instrukcje czy brak intuicyjności. Na podstawie wyników testu można wprowadzić poprawki w interfejsie produktu, aby poprawić doświadczenie użytkownika.

UX testing (testowanie doświadczenia użytkownika)

Odnosi się do oceny ogólnego doświadczenia użytkownika podczas korzystania z produktu lub usługi. Testowanie to obejmuje ocenę różnych aspektów, takich jak łatwość użytkowania, estetyka, funkcjonalność, dostępność i satysfakcja użytkownika. Celem jest zidentyfikowanie obszarów, w których można poprawić doświadczenie użytkownika i zapewnić mu bardziej satysfakcjonujące interakcje z produktem lub usługą.

User acceptance testing (testowanie akceptacji użytkownika)

Odnosi się do procesu sprawdzania, czy produkt lub usługa spełnia oczekiwania i wymagania użytkowników. Testowanie to obejmuje ocenę, czy produkt lub usługa działa zgodnie z oczekiwaniami użytkowników i czy spełnia ich potrzeby. Celem jest upewnienie się, że produkt lub usługa jest gotowa do użycia i spełnia oczekiwania użytkowników przed wdrożeniem na rynek.

User testing – narzędzia i metody

User testing to proces, w którym badamy interakcję użytkowników z danym produktem lub usługą w celu oceny jego użyteczności i efektywności. Narzędzia i metody używane w user testingu mają na celu zbieranie informacji na temat zachowań, opinii i odczuć użytkowników, aby lepiej zrozumieć ich potrzeby i poprawić projekt.

Narzędzia używane w user testing mogą obejmować:

Obserwację bezpośrednią

Polega na obserwowaniu użytkowników podczas korzystania z produktu lub usługi. Możemy zauważyć, jak użytkownicy poruszają się po interfejsie, jak wykonują konkretne zadania i jak reagują na różne elementy.

Wywiady

Pozwala na bezpośrednią rozmowę z użytkownikami, aby dowiedzieć się o ich doświadczeniach, oczekiwaniach i opinii na temat produktu lub usługi. Możemy zadawać pytania dotyczące ich preferencji, problemów, które napotkali i sugestii dotyczących ulepszeń.

Testy użyteczności

Polegają na dawaniu użytkownikom konkretnych zadań do wykonania na produkcie lub usłudze, a następnie obserwowaniu ich interakcji i zbieraniu informacji na temat ich efektywności i trudności. Możemy również poprosić użytkowników o wyrażenie swoich opinii na temat użyteczności i intuicyjności interfejsu.

Ankiety i kwestionariusze

Używane do zebrania informacji zwrotnych od użytkowników na temat ich doświadczeń i opinii na temat produktu lub usługi. Możemy zadać pytania dotyczące satysfakcji użytkowników, łatwości korzystania z produktu lub usługi i sugestii dotyczących ulepszeń.

Metody user testingu mogą obejmować:

Testy A/B

Porównują dwie wersje produktu lub usługi, aby sprawdzić, która jest bardziej efektywna i użyteczna dla użytkowników. Użytkownicy są losowo przypisywani do jednej z dwóch grup i oceniają różnice między wersjami.

Testy na prototypach

Używane na wczesnym etapie projektowania, aby zbadać reakcje użytkowników na prototypy produktów lub usług. Pozwala to na wprowadzenie zmian i ulepszeń przed finalną wersją.

Testy na żywo

Polegają na badaniu użytkowników w rzeczywistych warunkach, gdzie korzystają z produktu lub usługi w naturalnym środowisku. To pozwala na obserwację ich rzeczywistych zachowań i reakcji.

Testy eye-tracking

Wykorzystują technologię śledzenia wzroku, aby zbadać, na które elementy produktu lub usługi użytkownicy skupiają swoją uwagę. Pozwala to na ocenę, które elementy są najbardziej widoczne i przyciągające uwagę użytkowników.

Przykładem user testingu może być poproszenie użytkowników o wykonanie konkretnej czynności na stronie internetowej, takiej jak złożenie zamówienia lub znalezienie informacji kontaktowych. Podczas testu obserwujemy, jak użytkownicy poruszają się po stronie, jak łatwo wykonują zadanie i czy napotykają jakieś trudności. Możemy również przeprowadzić wywiady z użytkownikami, aby dowiedzieć się, jakie są ich odczucia i opinie na temat interfejs funkcjonalności strony.

Zyskaj lepszą perspektywę na logikę swojego biznesu

Właściwa organizacja treści i wygodna nawigacja wspomaga użytkowników w realizacji zadań w naszym serwisie. Zbuduj z nami stronę opartą.

Discovery

Podczas fazy Discovery, zbieramy wszystkie niezbędne dane, które pozwalają nam podejmować świadome decyzje w kolejnych etapach projektu. Rezultatem tego kroku, jest przejrzysta Roadmapa i Backlog produktu.

Design

Faza projektowania polega na wizualizowaniu wcześniej wypracowanej koncepcji. Na tym etapie opracowywana jest architektura informacji, a produkt cyfrowy nabiera unikalnego charakteru i specyficznego stylu wizualnego.

Development

Faza developmentu to okres przepisywania projektu wizualnego na język technologii. Na tym etapie dobieramy odpowiednie rozwiązania, a także intensywnie testujemy produkt.

Support

Wdrożenie produktu cyfrowego to dopiero początek przygody. Naszym klientom oferujemy wsparcie przy utrzymaniu i rozwoju produktu. Pomagamy także w realizacji celów biznesowych poprzez wsparcie UX.

To co wyróżnia firmę Codeq to wsłuchiwanie się w potrzeby klienta, szeroka wiedza specjalistyczna oraz elastyczne podejście podczas wykonywania strony internetowej. Nasze prośby i komentarze były zawsze cierpliwie wysłuchane i wzięte pod uwagę. W wielu sytuacjach Codeq był w stanie zaproponować, w którym kierunku podążyć, a czego unikać. Wiedzieliśmy, że ta wiedza jest poparta ich szerokim doświadczeniem. Zdecydowanie polecam współpracę z firmą Codeq.

łukasz kluj
Łukasz Kluj Head of Marketing @ Ceri

Narzędzia, które stosujemy w pracy

Google Analytics 4
HotJar
Attention Insights
Lyssna
Notion
Figma

Korzyści ze współpracy z Codeq

12 miesięczna gwarancja

Jakość pracy to nie tylko puste słowa. Gwarancja da Ci pewność, że nasze rozwiązanie będzie wolne od wad.

Doświadczony i zgrany zespół projektowy

Zatrudniamy wykwalifikowanych specjalistów z doświadczeniem w pracy dla polskich jak i zagranicznych klientów. Zapewniamy najwyższą jakość prowadzenia projektu, kodu oraz efektywną komunikację.

Efektywne zarządzanie projektem

Dopracowany i przetestowany proces zarządzania projektem oraz opieka Project Managera, gwarantują nieprzerwany dostęp do statusu realizowanych przez nas prac.

Umowa i przekazanie majątkowych praw autorskich

Każdy realizowany przez nas projekt jest zabezpieczony umową, która w prosty i przejrzysty sposób reguluje m.in. kwestie związane z przeniesieniem praw autorskich projektu na rzecz klienta.

Skonsultuj swój pomysł z ludźmi od IT

5.0

Niezobowiązująca konsultacja z ekspertem – pełne zaangażowanie i pomoc podczas rozmowy

Analiza wyzwań i problemów Twojego biznesu online

Rekomendacje dobrych praktyk z zakresu UX Designu i Developmentu

Kompleksowy plan wdrożenia pomysłu od początku do końca

pk
td
gp

Skontaktuj się z nami

Wypełnij formularz lub napisz na biuro@codeq.pl